Tuesday, 31 January 2017 13:02
Det grønne skiftet

Viime viikolla täällä oli Verdens Gang-lehden talousosiossa iso juttu “vihreistä” investoinneista. DNV GL oli haastatellut norjalaisia yrityksiä ja neljäsosa haastatelluista yrityksistä toivoi voivansa investoida pian uusiutuvaan energiaan, jotta niillä olisi enemmän tukijalkoja, joiden päällä seisoa, nyt kun öljyteollisuus on haasteiden edessä. Se, että monet etsivät mahdollisuuksia öljy- ja kaasusektorin ulkopuolelta, kertoo paitsi paradigman muutoksesta, myös sektorin kyvystä sopeutua muutokseen ja rakentaa vankempaa, monipuolisempaa ja kestävämpää energiatulevaisuutta. Jutussa siteerattiin skotlantilaista tutkimusta, koska siellä luonnollisesti tilanne on hyvin pitkälti sama öljyteollisuuden osalta kuin Norjassakin.

Muutoksiin on reagoitava ja Norjassa vahvasti öljyyn nojaavat yritykset joutuvat nyt erikoistumaan muuhun. Monet telakat valmistavat nyt esimerkiksi huoltoveneitä merituulivoimateollisuudelle, tehokkaampia risteilyaluksia sekä sähkölauttoja. Varsinaisten offshore-alusten tilauskanta on romahtanut, joten uusia mahdollisuuksia on etsittävä.

Det grønne skiftet on siis termi, joka on ollut Norjassa tapetilla siitä saakka, kun öljyn hinta alkoi laskea vuonna 2014. Sillä tarkoitetaan siirtymää kohti kestävämpää, vähäpäästöistä yhteiskuntaa.

Norjan tavoitteena on laskea vuosittaiset hiilidioksidipäästöt 23 miljoonalla tonnilla vuoteen 2013 mennessä. Tämä vaatii sekä leikkauksia että suuria investointeja yrityksiltä, mutta sen nähdään myös tarjoavan yrityksille mahdollisuuksia ja parhaassa tapauksessa se voi luoda uusia työpaikkoja. Täällä Rogalandin alueella muutos näkyy myös selvästi. Hydro Karmøy, Stavangerin lähistöllä, on investoinut miljardeja uuteen pilottiin, energiatehokkaaseen alumiinilaitokseen. Investoinnit tuulivoimaan, uusiin energiatehokkaampiin aluksiin, bioenergiatehtaisiin ja energiatehokkaisiin datakeskuksiin ovat myös listalla mukana. Karmøyn pilottihanke on ”vihreän siirtymän” selkeä symboli; modernia teknologiaa, uudentyyppisiä työpaikkoja, teollisuutta onshorella offshoren sijaan. Tämä on muuten yksi seikka, jonka monet paikalliset nostavat esille täällä; usea teollisuuden ala on siirtymässä mereltä maalle, myös jopa kalankasvatusteollisuudelle haetaan uusia ratkaisuja maalla.

Monet yritykset toivovat myös nyt saavansa ilmastoleiman itselleen ja omille projekteilleen täällä. Se edesauttaa valtion myöntämien tukien saamista. Uusiutuvan energian rakentaminen, erityisesti puhtaampaan tuotantoteknologiaan investoiminen on erityisesti prosessiteollisuudessa näkyvissä täällä Norjassa. Tämä on keskiössä varsinkin uuteen teknologiaan pohjautuvassa prosessilinjojen päivittämisessä ja rakentamisessa.

Ja näkyypä tämä det grønne skiftet myös muillakin toimialoilla, muun muassa IT-alalla ja etenkin softan kehityksessä. Artikkelissa viitattiin esimerkiksi yrityksiin, jotka tekevät softaa energiajärjestelmien ohjaamiseen.

Norjassa tuotetaan siis valtavasti uusiutuvaa energiaa, erityisesti vesivoimaa, jolla tuotetaan jopa 99 % Norjan sähköstä. Tuulivoimakapasiteettinsa Norja aikoo kolminkertaistaa vuoteen 2020 mennessä uudella kolmen miljardin dollarin investoinnilla, joka hyväksyttiin vuonna 2013.

Eilen juttelin erään norjalaisen konsultin kanssa, joka kertoi, että täällä Norjassa merituulivoimateollisuus on ehdoton ykkösjuttu tällä hetkellä. Sen lisäksi erityisesti aalto- ja vuorovesienergia ovat kovasti puheen aiheena. Veden mekaanista energiaa hyödyntäviä energiantuotantomuotoja tutkitaan paljon ja tähän perustuvia tekniikoita hallitsevalle asiantuntemukselle olisi kovasti kysyntää. Tässäpä aiheita siis, joihin tarttua kiinni!  

 

Riikka

Contacts

Lasse Pohjala

Lasse Pohjala

Projektledare
Senior Business Advisor
+358 400 629 388
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
VASEK
Johan Skoglund

Johan Skoglund

Projektledare
+358 6 324 24 53
+358 50 386 59 30
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Yrkesakademin i Österbotten
Katja Jankens

Katja Jankens

Projektledare
Senior International Business Advisor
+358 50 573 88 76
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Viexpo