Thursday, 08 November 2018 13:16
Umeå bygger!

Varför finns det så få aktiva finska entreprenörer i Umeå? Det var en av frågorna som ställdes då 19 finska företag från byggnadsbranschen besökte fem stora byggbolag i Umeå under en dag som anordnades inom projektet Nordic Gateway. Varför har vi inte samarbetat tidigare? Mötena som hölls under dagen var väldigt positiva och präglades av en vilja till att hitta nya samarbeten. Finland, och speciellt Österbotten, ligger väldigt nära och språkkunskaperna finns, ändå har inte företagen i Finland hittat in på marknaden i Umeå. Behovet av att hitta mera entreprenörsresurser finns och kommer att öka, Umeå växer och under dagen fick företagen även ta del av alla projekt som är på gång i staden och i området runtomkring. Byggandet av Botniabanan och Västra länken ger också en förvarning om att behovet av fler resurser inom byggnadsbranschen kommer att bli än mer aktuellt inom kort. Men alla samarbeten börjar någonstans och både företagen i Umeå och de från Finland hoppades att detta var en början på något som ska öka samarbetet över kvarken.

 

Mauritz Knuts

Finländska byggföretagare fick en bra inblick om Umeå´s byggbranch.

Contacts

Lasse Pohjala

Lasse Pohjala

Projektledare
Senior Business Advisor
+358 400 629 388
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
VASEK
Johan Skoglund

Johan Skoglund

Projektledare
+358 6 324 24 53
+358 50 386 59 30
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Yrkesakademin i Österbotten
Katja Jankens

Katja Jankens

Projektledare
Senior International Business Advisor
+358 50 573 88 76
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Viexpo