Tuesday, 30 January 2018 13:42
Näringslivet i Bodöregionen

Bodöregionen i Nordland ångar framåt, mycket är på gång i regionen. Bodöregionen är ett av Norges snabbast växande områden. Ett stort projekt är t.ex. den nya flygplatsen som ska byggas i Bodö. Projektet är det största utvecklingsprojektet någonsin i regionen, och kommer att påverka tillväxten och utvecklingen i regionen i tiotals år.

 I samband med detta vill man skapa ett ”smart city”, en ny, smart, kompakt och miljövänlig framtidsstad, genom att bygga ut den nuvarande staden. När flygplatsen, som nu ligger i direkt anslutning till stadens centrum, flyttas lite längre ut, frigörs arealer för den nya smarta staden. Nu vill man alltså testa och utveckla nya metoder för stadsutveckling, smarta teknologiska lösningar inom energieffektivitet, transport och miljö. Nu kommer t.ex. självkörande bussar att testas i stadens centrum, och i skrivande stund jobbas det med den nödvändiga utstyrseln för att kunna förverkliga detta. Det kommer också att byggas ett 0-utsläppskvarter i den nya smarta staden. I samband med detta stora byggprojekt kommer hamnen i Bodö också att byggas om, och en ny djuphamn anläggas. I tillägg är det ett flertal gigantiska vägprojekt på gång i regionen, vilka betyder miljoninvesteringar.

Året 2017 betydde rekord både inom export och omsättning i regionen, företagen i Nordland exporterade för 27,3 miljarder norska kronor i 2017, speciellt var tillväxten i fiskexport betydande, hela 13,6 miljarder norska kronor. Nordland är också tredje största fylket inom fiskexport i Norge. Leverantörsindustrin för olja hade en omsättning på ca 1,1 miljarder norska kronor i 2017. Nordland står också för ca 12 % av vatten- och vindkraftsproduktionen i Norge. Prognosen för 2018 är positiv, speciellt för havsbruk och fiskeri. Tillväxten inom näringslivet har redan pågått i 9 år, och till detta finns det olika orsaker, bl.a. bättre konjunkturer i viktiga exportmarknader, bättre konkurrenskraft och en svagare krona.

De största företagen i Nordland finns inom havsbruk, fiskmatproduktion, metall och kemisk industri, byggindustrin samt handeln. I Bodöregionen är dessa näringar också de största och viktigaste. I regionen finns flera stora kraftbolag, och de har överproduktion av vattenkraft. Teknologimiljö hittas i Narvik, medan kunnskapsparken i Mo i Rana jobbar med cirkulär ekonomi. Mycket investeras i innovationer och utveckling och regionen har flera starka kluster. Vill man in på marknaden i regionen, lönar det sig att bekanta sig med dessa. 

Katja

Contacts

Lasse Pohjala

Lasse Pohjala

Projektledare
Senior Business Advisor
+358 400 629 388
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
VASEK
Johan Skoglund

Johan Skoglund

Projektledare
+358 6 324 24 53
+358 50 386 59 30
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Yrkesakademin i Österbotten
Katja Jankens

Katja Jankens

Projektledare
Senior International Business Advisor
+358 50 573 88 76
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Viexpo